Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan LiA
(Buat masa ini perkhidmatan ini hanya disediakan dalam Bahasa Melayu / Currently this service is only available in Malay)


Dengan menghantar maklumat melalui chatbot ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan terma Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) serta membenarkan LPPSA, untuk memproses, mengguna dan merekod data peribadi untuk seperti dinyatakan dalam Notis Privasi LPPSA (Notis Privasi LPPSA)